VAD ÄR EN SJUKSKÖTERSKA?

Vad gör en sjuksköterska på sitt jobb?

Alla vi har nån gång haft någon form av kontakt med en sjuksköterska. Sjukskötersköterskor är dom trevliga personerna som byter bandage på dig är du ligger på sjukhus med ett stort sår på benet, det är dom som hjälper dig ställa dig upp när du har ont, dom som tar blodprov på dig mm.

Huvudsyftet med att jobba som sjuksköterska (som det kallas både för män och kvinnor) är att man har jobb som handlar om omvårdnad av andra individer exakt vad det innebär är lite svårt att säga. Arbetsuppgifterna skiljer sig åt beroende på vart man är anställd.

En sjuksköterska kan ha sin anställning på olika enheter som exempelvis vårdcentraler, sjukhusets olika vårdavdelningar, akutsjukvården, psykiatriska vården, på särskilda boenden för äldre samt inom hemtjänsten. Men det finns även en hel del andra enheter som använder sig av undersköterskor.

Som sjuksköterska är man alltid nära patienten och måste därför ha ett stort människointresse, man måste även ha en stor dos tålamod och förmågan att sätta sig in i patienternas situation. Man skall alltid vara den som ger stöd och uppmuntrar patienten. Man får inte heller glömma att sjuksköterskan skall vara social och kunna prata med anhöriga samt att kunna ha rätt ton när man vårdar en person som är nära livets slut. Allt detta kan man få hjälp med om man kontaktar ett bemanningsföretag för sjuksköterskor.

En sjuksköterska kan även jobba inom hemsjukvården. Man har då lite olika uppgifter t.ex som att utföra medicinska kontroller samt lägga om sår mm. Detta görs då hemma hos patienten. Det finns fler uppgifter som en sjuksköterska kan ha som ex hjälpa sjuksköterskor att ge patienter injektioner.

När en sjuksköterska jobbar inom hemtjänsten så handlar det om att bistå den boende med alla de dagliga rutinerna som t.ex duschning, matning, lytfning även lättare städning och matlagning förekommer. men allt detta beror på vad som brukaren blivit beviljad för stöd av kommunens biståndsbedömare. Sen får man inte glömma att man faktiskt jobbar hemma hos någon och måste då visa respekt för bostadsinnehavaren.

Är man anställd på ett äldreboende så fungerar det på mer eller mindre samma sätt. Skillnaden är att man har en fast arbetsplats istället för att behöva åka runt från bostad till bostad. På äldreboendena har brukarna oftast varsitt eget rum eller lägenhet. Man delar oftast matsal och gemensamma utrymmen med andra boende.

 

Man hör med jämna mellanrum att vårdbiträden jobbar som undersköterskor, vilket ofta så är fallet också. Skillnaden är att dessa saknar utbildning. Men ändå så tar dessa upp ca 40% av arbetena i Sverige. De får utföra de flesta uppgifter som en sjuksköterska får, dock inte kvalificerad sårhantering, att ge insulin eller kateterspolning.