Bemanningsföretag för sjuksköterskor

Bemanningsföretag för sjuksköterskor har sina fördelar. Det ger en ansvarsfull och kvalitetssäkrad bemanning där företaget har som ansvar att ge sjuksköterskan en bra arbetssituation. Om du arbetar som en hyrd sjuksköterska hos ett sådant företag är det de som ska ge dig det rätta uppdraget så att du kan utföra det på bästa sätt hos arbetsgivaren.

Ersättning utifrån erfarenhet, flexibilitet och kompetens

När man arbetar som hyrsköterska för ett bemanningsföretag för sjuksköterskor ska man få lön efter det arbete som man utför. Bemanningsföretag har individuell lönesättning där sjuksköterskan får ersättning utifrån den erfarenhet, flexibilitet och kompetens som hon/han besitter. Lönen är dock baserad på kollektivavtal med Vårdförbudet där OB-ersättning utgår som vanligt. Företagen gör så att lönerna blir konkurrenskraftiga och höga jämfört med den vanliga utvecklingen för en sjuksköterskas lön. Ett bra bemanningsföretag för sjuksköterskor ser till att hon/han får kompetensutveckling så att både sjuksköterskan och företaget kan använda resurserna på bästa sätt. Personen ska kunna vara med och påverka vilka uppgifter man ska utföra för att nå god personlig utveckling.

Bemanningsföretag för sjuksköterskor är ett bra alternativ för den person som vill ha ett flexibelt arbete där man själv bestämmer hur mycket man vill arbeta och med vilka uppgifter man vill utföra. Man ska kunna påverka sin egen arbetssituation så att den blir så bra som möjligt för personen, det vill säga styra sin egen arbetstid och miljö. Bemanningsföretag är bra på så sätt att de säkrar att det finns kompetent personal på plats. Vissa bemanningsföretag har samarbeten med andra skandinaviska sjukhus vilket gör att du kan arbeta i olika länder om så önskas. Detta ger personen mer yrkeserfarenhet utöver det vanliga.