Jobba som bemanningssjuksköterska inom sjuksköterskebemanning

Sjukvård med personal via bemanningsföretag är ett koncept som tycks ha kommit för att stanna. Det är en anställningsform som kan vara ekonomiskt fördelaktig för dem som köper vårdtjänster. I den här texten ska vi titta lite på några av fördelarna med att arbeta som bemanningssjuksköterska jämfört med att ha en vanlig anställning.

Bra lön och en bra möjlighet till lärande

Som bemanningssjuksköterska är det inte säkert att du stannar särskilt länge på en och samma arbetsplats. Tvärtom är det ganska vanligt att man via sitt bemanningsföretag får arbeta på flera olika vårdinrättningar. Det har den fördelen att man får samarbeta med många läkare och övrig personal och att man träffar fler patienter än man annars skulle göra. Med det upplägget lär en bemanningssjuksköterska sig i regel mer än vad man annars hade gjort eftersom man träffar fler experter med olika perspektiv. Det är också en positiv att lära sig att hantera den utmaning det innebär att komma in i rutinerna på en ny arbetsplats.

Det faktum att man som anställd på ett bemanningsföretag kanske inte går lika djupt in i patientrelationer kan upplevas som en fördel. Man tar då inte jobbet med sig hem på samma sätt som när man år efter år möter samma återkommande patienter. Lönen är en annan faktor som lockar många till att arbeta som bemanningssjuksköterska, ofta är det individuell lönesättning som gäller. Inom bemanningsvården är också flexibiliteten mycket större än på de flesta fasta arbetsplatser. Den som vill jobba deltid eller ta ut en ovanligt lång semester har goda möjligheter att få gehör för sina önskemål på ett bemanningsföretag.

Sjuksköterskebemanning

Säkerställ att företaget som sköter din sjuksköterskebemanning jobbar på ett sätt som du är bekväm med. Det är viktigt att du har en personlig kontakt med företaget för att säkerställa att sjuksköterskorna du hyr håller den kvalitet du förväntar dig. Det ska vara enkelt att byta sjuksköterskor som inte passar in på din arbetsplats.

De flesta bemanningsföretag har en sträng urvalsprocess där varje person kvalitetssäkras och och utvecklas löpande.